NATRUE gecertificeerd logo

Onze producten zijn NATRUE-gecertificeerd, wat betekent dat ze zijn gemaakt van 100% natuurlijke, uit natuurlijke bron afkomstige ingrediënten en natuur-identieke stoffen.

NATRUE beschermt en promoot het gebruik van natuurlijke en biologische cosmeticaproducten en het keurmerk biedt consumenten wereldwijd houvast bij het maken van hun keuze. 


Het NATRUE-label gaat verder dan de Europese richtlijnen voor natuurlijke cosmetica en het keurmerk hanteert dan ook veel strengere criteria op het gebied van consistentie en transparantie. Het NATRUE-label legt de lat bijzonder hoog bij het bepalen van wat natuurlijke cosmetica is. De strenge normen helpen de consument natuurlijke en biologische cosmeticaproducten te onderscheiden van cosmeticaproducten die deze naam niet verdienen. Als het NATRUE-label op de verpakking staat, ben je er zeker van dat het product voldoet aan alle strenge eisen en kun je er op vertrouwen dat het certificeringsproces is uitgevoegd door onafhankelijke certificeringsinstanties. 

Waarom we voor de NATRUE-certificatie voor ons producten hebben gekozen?

  • Omdat producten met het NATRUE-keurmerk voor 100% bestaan uit natuurlijke ingrediëntenuit natuurlijke bron gewonnen ingrediënten (afkomstig van natuurlijke bronnen zonder petrochemicaliën) en natuuridentieke ingrediënten(pigmenten, mineralen en conserveringsmiddelen worden alleen gebruikt als dit absoluut noodzakelijk is om de veiligheid van de consuement te waarborgen).
  • Hoewel water een natuurlijk element is, wordt water door NATRUE als een neutrale substantie beschouwd die niet moet worden opgenomen bij de berekening van het percentage natuurlijke ingrediënten in een product. Ze doen dit om te voorkomen dat op deze manier het percentage natuurlijke ingrediënten kunstmatig wordt opgedreven. Door deze werkwijze kan NATRUE garanderen dat de door hen gecertificeerde producten daadwerkelijk een maximaal percentage natuurlijke ingrediënten bevatten.
  • Het NATRUE-label staat alleen op producten die door een externe en onafhankelijke certificeringsinstantie aan een rigoureus en onafhankelijk certificeringsproces zijn onderworpen. Het NATRUE-label waarborgt dat NATRUE-gecertificeerde cosmeticaproducten authentiek, natuurlijk en biologisch zijn en ontwikkeld zijn door bedrijven die voor 100% overtuigd zijn van de waarden van NATRUE.
  • Om het NATRUE-keurmerk te mogen voeren, moet minimaal 75% van een afgebakende productlijn (acht van de tien producten) voldoen aan de NATRUE-normen. Door het hanteren van deze regel en door het verhogen van de commitment eisen voor producenten in de natuurlijke en biologische cosmeticabranche, wil NATRUE een bijdrage leveren aan de strijd tegen greenwashing