Deze website wordt beheerd door A/N/G B.V. (hierna "genoemd" genoemd als "Wij"of"ons"). We zijn gevoelig voor privacykwesties op het internet en geloven dat het belangrijk is dat u weet hoe wij de informatie over u behandelen die wij ontvangen via deze website (het "Vestiging").

Wij raden u aan deze privacyverklaring volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent.

Informatie die we kunnen verzamelen

Wanneer u de Site bezoekt, leggen onze servers de IP-adressen, domeinnamen en netwerk-ID's van onze gebruikers vast. In sommige landen, met inbegrip van die in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken te meten, de gemiddelde tijd die is besteed aan de site, pagina's bekeken en andere vergelijkbare informatie over het gebruik. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te meten en om de inhoud van onze website te verbeteren.

E-mail adressen en andere persoonlijk identificeerbare informatie zoals de eerste en laatste naam, thuis of ander fysiek adres, telefoonnummer en andere soortgelijke informatie zijn alleen bekend wanneer vrijwillig door een bezoeker verstrekt voor de registratie van de aankoop van het product, nieuwsbrieven en communicatie, sweepstakes, wedstrijden of andere deelname van bezoekers in alle beschikbare online interactieve activiteiten. Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om deze gevoelige informatie te verwerken.

Gebruik en uitwisseling van verzamelde informatie

Tenzij anders vermeld tijdens de verzameling, persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden verzameld in verband met de bezoekers van deze Site wordt bewaard door ons of onze ouders, dochterondernemingen, of zusterbedrijven ('Affiliates '). Wij en onze Affiliates verkopen deze persoonlijk identificeerbare informatie niet buiten deze bedrijven, behalve zoals hieronder vermeld of wanneer openbaarmaking wettelijk verplicht is.

We kunnen de persoonlijke informatie gebruiken die u verstrekt voor een van de volgende doeleinden: (1) contact opnemen met producteigenaren in reactie op terugroepactie, (2) om het gebruik van onze Site te begrijpen en verbeteringen aan te brengen; (3) om prijzen te vervullen; (4) om te reageren op specifieke verzoeken van bezoekers; (5) om ouderlijke toestemming te verkrijgen van bezoekers jonger dan 16 jaar (of de toepasselijke leeftijd van de meerderheid indien hoger in een bepaalde jurisdictie), waar nodig; (6) om de nodige kennisgevingen aan onze bezoekers of hun ouders of voogden te verstrekken, waar nodig; (7) om de veiligheid of integriteit van onze Site te beschermen indien nodig; (8) om u kennisgevingen en verzoeken met betrekking tot de Site, onze producten of onze filialen te sturen; (9) te delen met geautoriseerde retailers en distributeurs van onze producten om onze producten te promoten aan u, en (10) in het algemeen te bevorderen en de markt van onze producten en/of producten van onze Affiliates aan u.

We kunnen ook persoonlijke informatie delen met derden voor de volgende doeleinden:

  1. om ons te voorzien van diensten in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals website hosting, professionele diensten (met inbegrip van informatie technologie diensten en gerelateerde infrastructuur), customer service, verzending van artikelen die u bestelt, de exploitatie van deze Site, audit en andere soortgelijke diensten die nodig zijn voor de werking van de site en diensten die u aanvraagt. In dergelijke gevallen wordt de informatie voor het vermelde doel gedeeld en niet voor onafhankelijk gebruik door de dienstverlener;
  2. in verband met een feitelijke of potentiële reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen;
  3. op alle bevoegde rechtshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsorganen, rechtbanken of andere derde partijen waarvan wij menen dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een zaak van toepasselijk recht of voorschrift, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van enige andere persoon te beschermen; en
  4. aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens zal afhangen van de persoonlijke informatie en de specifieke context waarin wij deze gegevens verzamelen.

Gewoonlijk verzamelen we echter alleen persoonlijke gegevens van u (i) waar we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u in te voeren of uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u onze producten koopt, (ii) waar de verwerking in onze legitieme belangen staat en niet door uw rechten wordt genegeerd, bijvoorbeeld om onze marketing aan u op maat te maken, of (iii) waar wij uw toestemming hebben om dat te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of anderszins de persoonlijke gegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke eis of om een contract met u uit te voeren, zullen wij dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u adviseren of de levering van uw persoonlijke informatie verplicht is of niet (evenals van de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in vertrouwen op onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen deze belangen in het algemeen betrekking hebben op: het bedienen van ons platform en het communiceren met u als noodzakelijk om onze diensten aan u te bieden, het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van ons platform, het aanbieden van marketing, of om het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. We hebben misschien andere legitieme belangen en we zullen u, indien nodig, op het relevante tijdstip duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

In het geval van gevoelige informatie die wij van u verzamelen, zoals informatie over uw gezondheid, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen om deze informatie te verwerken.

Als u vragen hebt over of nog meer informatie nodig hebt over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op met de onderstaande contactgegevens.

Kinderen

Het is ons beleid dat bezoekers van onze Site die jonger zijn dan 16 jaar (of de leeftijd van de meerderheid als hoger in een bepaalde jurisdictie) niet mogen posten op of informatie te verstrekken aan onze Site zonder de toestemming van hun ouders. U moet toezicht houden op de online activiteiten van uw kinderen, en het gebruik van ouderlijke controle tools (beschikbaar van online services en software providers) die helpen bieden een kind-vriendelijke Internet-omgeving. De Site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We zullen niet bewust verzamelen van enige persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de leeftijd van 13. Als we leren dat we persoonlijk identificeerbare informatie hebben verkregen over een kind onder de 13 jaar, dan zullen we die informatie verwijderen.

Cookies, webbakens en online reclame

Een technologie genaamd "cookies" kan worden gebruikt om u te voorzien van op maat gemaakte informatie. Een "cookie" is een klein element van gegevens die een website naar uw browser kan sturen, die vervolgens in uw browser kan worden opgeslagen zodat wij u kunnen herkennen wanneer u terugkeert. Meer informatie over hoe we cookies en vergelijkbare tracking-technologie gebruiken, is te vinden in onze Cookie Notice.

Toegang tot sociale netwerken

Als u zich aanmeldt of link naar de Site via een sociale netwerkdienst, zoals Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, en andere diensten, alle informatie die u levert (of hebben geleverd) wordt onderworpen aan de Privacyverklaring van die sociale netwerk/dienst. Wij hebben geen controle en zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke netwerken of diensten.  U dient de Privacyverklaring van dergelijke netwerken/diensten te raadplegen.

Beveiliging

Deze Site heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Sommige van de maatregelen die we gebruiken in verschillende omstandigheden zijn encryptie, beveiligde toegangspunten naar onze servers, kwetsbaarheid scannen, penetratie testen en monitoren, en training voor ons personeel te beschermen tegen het verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder onze controle. Echter, geen systeem is perfect of kan garanderen dat onbevoegde toegang of diefstal van informatie niet zal plaatsvinden.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar en verwerkt in andere landen dan het land waar u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land.

Google Cloud is gastheer van onze Site servers, die kunnen worden gehost in verschillende landen, afhankelijk van de site die u gebruikt.

We hebben echter voorzorgsmaatregelen genomen om te eisen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze omvatten de uitvoering van de standaardclausules van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsvennootschappen. We hebben ook garanties ten uitvoer gelegd met onze derde dienstverleners en partners. Nadere gegevens en kopieën van de modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt.

Bewaring van gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, waar we een lopende legitieme zakelijke behoefte hebben om dit bijvoorbeeld te doen, om u te voorzien van een service die u hebt aangevraagd, om uw informatie te bewaren voor toekomstige marketingdoeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten.

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we het verwijderen of anonimeren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij veilig uw persoonlijke gegevens op te slaan en te isoleren van eventuele verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Sites van derden

Deze site kan links bevatten naar andere sites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de privacypraktijken van die andere sites of sites die zij, op zijn beurt, kunnen linken naar.

Uw rechten op gegevensbescherming

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, of in bepaalde andere situaties, heb je de volgende rechten bescherming (die je kunt oefenen door contact met ons op met behulp van de details hieronder):

  1. het recht om uw persoonlijke gegevens te benaderen, te corrigeren, bij te werken of te verzoeken;
  2. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, vraag ons om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of om de portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen;
  3. het recht op opt-out van marketing communicatie sturen wij u op elk gewenst moment. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link "unsubscribe" of "opt-out" in de marketing e-mails die wij u sturen. Als alternatief kunt u uw marketing voorkeuren voor e-mail, telefoon en post marketing aangeven tijdens de registratie of op elk gewenst moment door contact met ons op met behulp van de onderstaande contactgegevens;
  4. het recht, indien wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van enige verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch zal het van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd in vertrouwen op rechtmatige verwerkingsgronden, met uitzondering van toestemming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen en updates

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wanneer we onze privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Als u het niet eens bent met het beleid, moet u het gebruik van de Site onmiddellijk staken. U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'laatst bijgewerkt' te controleren die bovenaan deze privacyverklaring wordt weergegeven.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@angskincare.com.

© A/N/G Huidverzorging, versie 2021.1